Intensive Care

Een ondernemer die het hoofd moet bieden aan een crisis, moet op twee fronten werken: het probleem oplossen en de schade beperken, maar ook het vertrouwen in stand houden of herstellen. Alles draait om snelheid en de juiste beslissingen nemen. In dat proces kan Sherpa – met haar kennis en ervaring op financieel gebied en met bijzonder beheer – een nuttige rol vervullen. Bij het bepalen van de route naar de oplossing en het bewerkstelligen dat wat moet gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt. Bij het organiseren van een optimale communicatie tussen alle betrokken partijen.

Sherpa gaat een stap verder en kan helpen als

● een reorganisatie noodzakelijk is om de financiën weer op orde te krijgen;
● bedrijven – soms al lang – geconfronteerd worden met verlies of een negatieve cash flow;
● het bedrijf te maken krijgt met de afdeling bijzonder of intensief beheer van de financier;
● er conflicten zijn of dreigen op directie- of aandeelhoudersniveau;
● als rapportages en managementinformatie te wensen over laat.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselIntensive Care